Våre kraftverk

Kraft til nabolaget

NEAS eier og drifter fire kraftverk som årlig produserer 182 GWh energi. Dette er nok til å forsyne 7280 bolighus med strøm hvert år.

Reinset kraftverk

Et vannkraftverk som ble startet opp i 1948 i Sunndal kommune.

Ulvund kraftverk

Ulvund kraftverk er et elvekraftverk, og henter krefter fra Ålvundelva i Sunndal kommune.

Skar kraftverk

Et småkraftverk med oppstart i 1920 ved Meisingset i Tingvoll kommune.

Grøa kraftverk

Elvekraftverket Grøa ble satt i drift i 1999/2000, og er NEAS nyeste og største kraftverk.