Vårt største kraftverk

Elvekraftverket Grøa ble satt i drift i 1999/2000, og er vårt nyeste og største kraftverk. Kraftverket henter krefter fra elven Grøa, som ligger 405 meter over havet i Dalasetra i Grødalen.

Grøa kraftverk
  • Oppstartsår: 1999
  • Installert effekt: 35 MW
  • Årlig produksjon: 94 GWh