Nabolaget først siden 1907.

En høstdag i 1907 blir Kristiansunds Gassverk AS stiftet av grosserer Fred G. Juell. Gassledninger blir lagt til alle bydeler, mens elektriske ledninger kun blir lagt på Kirkelandet.

Under første verdenskrig stiger forbruket. I 1917 kjøper byen Skarvassdraget, og setter i gang utbygging. Byen kjøper elektrisitetsforsyningen til gassverket, og Kristiansund Elektrisitetsverk blir operativt i 1919. Siden 1920 har vi produsert fornybar energi fra vannkraft til våre naboer på Nordmøre. 

NEAS (tidligere Nordmøre Energiverk) ble stiftet 8. november 1990, som en sammenslåing av åtte energiselskap.

Bli bedre kjent med oss!

Forretningsområder

NEAS Gruppen omfatter selskapene NEAS Konsern AS, NEAS AS, Mellom AS, Vitnett AS og West Elektro AS.

Samfunnsansvar

Som en stor regional aktør har vi et sterkt fokus på samfunnsansvar innlemmet som en viktig del av vår strategiplan.

Eierskap

I tillegg til våre heleide forretningsområder, har NEAS Konsern AS eierandeler i ulike energiselskaper over hele landet.

Bærekraft i NEAS-gruppen
I NEAS Gruppen skal vi gjøre bærekraftig utvikling mulig. Vi skal bistå kundene våre i å velge bærekraftige løsninger, og selv arbeide mot et nøytralt klimaavtrykk mot 2024.
Les mer om NEAS og bærekraft