Bærekraft i Neas

Vi skal gjøre bærekraftig utvikling mulig. 

Vi skal bistå kundene våre i å velge bærekraftige løsninger og selv arbeide mot et nøytralt klimaavtrykk mot 2024.

Ved å tenke annerledes og ta i bruk ny teknologi, skal vi arbeide mot å redusere avtrykket vi etterlater oss for fremtidens nabolag.

Våre verdier er:

Handlekraftig - Ansvarlig - Kreativ

Disse verdiene skal gjenspeiles i vårt arbeid med bærekraft. 

Bærekraftshjulet til FN, uten bakgrunn

Våre fokusområder.

FN har definert 17 bærekraftsmål og 169 delmål, som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vi heier på dette arbeidet og som medlem av UNs Global Compact jobber vi sammen med næringslivet på Nordmøre for at vi skal nå disse målene.

Vi i Neas skal bidra aktivt og følger med på alle bærekraftsmålene, men vi har valgt å løfte frem fem bærekraftsmål som er spesielt relevant for vår bransje: 

I dag bidrar vi positivt til flere av målene, samtidig som vi erkjenner at vi fortsatt har en vei å gå. I NEAS Gruppen vil vi fortsette å finne løsninger for å redusere de negative avtrykkene våre. 

Vi er også opptatt av disse bærekraftsmålene.

De fem målområdene over er de vi har hovedfokus på i hverdagen. Allikevel, er det målområder som alltid er viktig for oss. Derfor er vi også opptatt av:

Nr 5 Likestilling mellom kjønnene. 

Nr. 13 Stoppe klimaendringene.

Våre bærekraftsløfter

Ta vare på nabolaget

Illustrasjon av to naboer i nabolaget med solceller på taker og elbillader utenfor huset.

Fordi, samfunnet vårt vokser og utvikler seg, og vi leverer samfunnskritisk infrastruktur og fremtidsrettede tjenester – slik at nabolaget blir et godt, trygt og attraktivt sted å bo.

Minimere vår påvirkning på klima og miljø


Fordi, vi ønsker å minimere vår negative påvirkning og samtidig bidra aktivt til at vi sammen kan arbeide mot å øke vår positive påvirkning .

Være en ansvarlig og attraktiv arbeidsgiver


Fordi, våre medarbeidere er vår viktigste ressurs, og vi skal være en trygg, sikker og god arbeidsplass for nåværende og kommende medarbeidere.

Klimaregnskap i NEAS Gruppen 

For å nå bærekraftsløftene våre og jobbe mot et mer bærekraftig nabolag må vi være transparent og avdekke områdene hvor vi kan minimere klimaavtrykket vi har. Se NEAS Gruppens klimaregnskap:

Klimaregnskap 2022

Klimaregnskap 2021

 

Åpenhetsloven

Våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte skal være trygge på at våre produkter og tjenester er produsert på en måte som sikrer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette ansvaret ivaretar vi gjennom våre rutiner, kontrakter og avtaler for samarbeid. NEAS Konsern AS følger opp lovkravene på vegne av alle selskapene i konsernet. 

Om loven 

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt, samt plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges fram.

Forbrukertilsynet om Åpenhetsloven 

Redegjørelse

NEAS Gruppen gjennomfører kartlegginger av våre verdikjeder for å sikre at vi oppfyller kravene i Åpenhetsloven. Vår redegjørelse er klar for styrebehandling og vil bli lagt ut på denne siden når den er signert. Kontakt oss hvis du ønsker mer informasjon. 

Redegjørelse for åpenhetsloven

Informasjon 

Har du spørsmål om vårt arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold, ta gjerne kontakt med oss via skjemaet nedenfor. 

Forespørsel om informasjon 

 

Sjefen om hvordan vi i Neas skal ta vare på Nabolaget.

Vi heier på kraften i nabolaget!

NEAS setter nabolaget først, fordi vi tror på kraften i lokalsamfunnet. Kystregionen vår møter mye motstand og vi som bor her er vant til ramsalt hav, storm og uvær. Likevel klarer vi oss alltid, og denne kraften er verdt å ta vare på.

Det stiller også krav til oss. Som kraftprodusent, nettselskap, leverandør av strøm, internett, TV og elektrotjenester vet vi at tjenestene våre har en viktig funksjon i folks hverdag. Som arbeidsgiver for mange dyktige ansatte vet vi at vi har et ansvar for at de skal ha en trygg og god jobb å gå til. Og som en stor regional aktør har vi en mulighet til å bidra for å ta vare på nabolaget - også for fremtiden.

I årene fremover vil vi strekke oss langt for å redusere våre egne CO2-utslipp og jobbe på mer miljøvennlige måter. Men vel så viktig er det at vi også skal gjøre bærekraftig teknologi mer tilgjengelig for andre. Vi har også muligheten til å tilrettelegge for at flere tar vare på miljøet vi alle er en del av. 

Gjennom smart bruk av teknologi, handlekraftighet og innovasjon skal vi gjøre bærekraftig utvikling i nabolaget mulig.

En god nabo vil alltid lete etter nye måter å gjøre livet bedre for de rundt seg. Neas skal bli en enda bedre nabo, fordi vi setter nabolaget først.


Knut Hansen
CEO, NEAS Konsern AS

Knut Hansen, Administrerende Direktør i NEAS Konsern AS

Les om hvordan vi jobber med bærekraft

21.september.2021

Action Now - sammen!

Bærekraft - av Bård Munkhaug

Husker du da dommeren blåste av KBK-kampen mot Grimstad høsten 2016? KBK er i Eliteserien! Ja, da bruset blodet godt i mangt ett Nordmørshjerte. Nå skal nye kamper vinnes!
Les mer
04.september.2021

Årets beste gladnyhet er sluppet

Bærekraft - av Camilla Husby Ludviksen

Under Nordmørskonferansen i går ble årets beste gladnyhet sluppet!
Les mer
09.mars.2021

Vi digger vannkraft!

Energi - av Jørgen Klokseth & Bjarne Stangvik

Mesteparten av strømmen som produseres i Norge kommer fra vannkraft. Vannkraft er en fornybar energikilde hvor vannfallsenergi blir omgjort til elektrisitet.
Les mer