Bærekraft i Neas

Vi skal gjøre bærekraftig utvikling mulig. 

Vi skal bistå kundene våre i å velge bærekraftige løsninger, og selv arbeide mot et nøytralt klimaavtrykk mot 2024.

Ved å tenke annerledes og ta i bruk ny teknologi, skal vi arbeide mot å redusere avtrykket vi etterlater oss for fremtidens nabolag.

Våre verdier er:

Handlekraftig - Ansvarlig - Kreativ

Disse verdiene skal gjenspeiles i vårt arbeid med bærekraft. 

Bærekraftshjulet til FN, uten bakgrunn

Våre bærekraftsmål.

FN har definert 17 bærekraftsmål og 169 delmål, som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Vi i Neas skal bidra aktivt og følger med på alle bærekraftsmålene, men vi har valgt å løfte frem disse fire bærekraftsmålene som er spesielt relevant for vår bransje: 

Bærekraftsmål i Neas

  • Ren energi til alle - Vi skal sikre tilgang til ren fornybar energi til kundene våre, blant annet gjennom produksjon og kjøp av fornybar energi fra vannkraft.

  • Industri, innovasjon og infrastruktur - Vi skal bidra til innovasjon og etablere en solid infrastruktur på Nordmøre.

  • Bærekraftige byer og lokalsamfunn - Vi skal finne de beste løsningene og tilpasse de for å oppnå et mest mulig bærekraftig samfunn.

  • Ansvarlig forbruk og produksjon - Vi skal sikre en bærekraftig produksjon og gjøre det enklere å være en bærekraftig forbruker. 

Sjefen om hvordan vi i Neas skal ta vare på Nabolaget.

Vi heier på kraften i nabolaget!

NEAS setter nabolaget først, fordi vi tror på kraften i lokalsamfunnet. Kystregionen vår møter mye motstand og vi som bor her er vant til ramsalt hav, storm og uvær. Likevel klarer vi oss alltid, og denne kraften er verdt å ta vare på.

Det stiller også krav til oss. Som kraftprodusent, nettselskap, leverandør av strøm, internett, TV og elektrotjenester vet vi at tjenestene våre har en viktig funksjon i folks hverdag. Som arbeidsgiver for mange dyktige ansatte vet vi at vi har et ansvar for at de skal ha en trygg og god jobb å gå til. Og som en stor regional aktør har vi en mulighet til å bidra for å ta vare på nabolaget - også for fremtiden.

I årene fremover vil vi strekke oss langt for å redusere våre egne CO2-utslipp og jobbe på mer miljøvennlige måter. Men vel så viktig er det at vi også skal gjøre bærekraftig teknologi mer tilgjengelig for andre. Vi har også muligheten til å tilrettelegge for at flere tar vare på miljøet vi alle er en del av. 

Gjennom smart bruk av teknologi, handlekraftighet og innovasjon skal vi gjøre bærekraftig utvikling i nabolaget mulig.

En god nabo vil alltid lete etter nye måter å gjøre livet bedre for de rundt seg. Neas skal bli en enda bedre nabo, fordi vi setter nabolaget først.


Knut Hansen
CEO, NEAS Konsern AS

Knut Hansen, Administrerende Direktør i NEAS Konsern AS

Les om hvordan vi jobber med bærekraft

21.september.2021

Action Now - sammen!

Bærekraft - av Bård Munkhaug

Husker du da dommeren blåste av KBK-kampen mot Grimstad høsten 2016? KBK er i Eliteserien! Ja, da bruset blodet godt i mangt ett Nordmørshjerte. Nå skal nye kamper vinnes!
Les mer
04.september.2021

Årets beste gladnyhet er sluppet

Bærekraft - av Camilla Husby Ludviksen

Under Nordmørskonferansen i går ble årets beste gladnyhet sluppet!
Les mer
09.mars.2021

Vi digger vannkraft!

Energi - av Jørgen Klokseth & Bjarne Stangvik

Mesteparten av strømmen som produseres i Norge kommer fra vannkraft. Vannkraft er en fornybar energikilde hvor vannfallsenergi blir omgjort til elektrisitet.
Les mer