NEAS-styret

Selskapets styre består av syv engasjerte mennesker. To av disse er valgt av- og blant de ansatte. Styret er selskapets øverste myndighet. På generalforsamlingen har hver aksje én stemme.

Styrets medlemmer
 • Kjell Neergaard, leder
 • Bjørn Allan Troelsen, nestleder
 • Svein Stokke, styremedlem
 • Ingrid Ovidie Rangønes, styremedlem
 • Hanne Berit B Brekken, styremedlem
 • Petter Mostervik Hals, styremedlem
 • Turid Hundhammer Sevaldsen, styremedlem
Varamedlemmer
 • Andre Gjørven
 • Svein Roksvåg
 • Liv Brevik
 • Aina Iren Slettedal Eide
 • Berit Marie Frey
 • Ronny Matthes
 • Tore Strøm
 • Ole Erlend Gaupseth