NEAS-styret

Selskapets styre består av åtte engasjerte mennesker. Tre av disse er valgt av- og blant de ansatte. Styret er selskapets øverste myndighet. På generalforsamlingen har hver aksje én stemme.

Styrets medlemmer
 • Kjell Neergaard, leder
 • Bjørn Allan Troelsen, nestleder
 • Svein Stokke, styremedlem
 • Ingrid Ovidie Rangønes, styremedlem
 • Hanne Berit B Brekken, styremedlem
 • Rolf Gaarde, styremedlem
 • Raydeson Lennon Da Silva Santos, styremedlem
 • Camilla Husby Ludviksen, styremedlem
Varamedlemmer
 • Berit Marie Frey
 • Liv Brevik
 • Arne Magnus Aasen
 • Svein Roksvåg
 • Andre Gjørven
 • Kristine Punde Naastad
 • Turid Hundhammer Sevaldsen
 • Ronny Strand
 • Hilde Johansen
 • Artur Sebastian Bukszynski
 • Silje Skoglund Steinmo