Neas i nabolaget.

Vi ønsker å være en hjelpsom nabo for alle i vår region

NEAS leverer kraft til hundrevis av nabolag på Nordmøre og i Romsdal. Våre kraftverk produserer kanskje 182 gigawattimer energi i året, men vi vet at de aller sterkeste kreftene produseres av engasjerte og aktive mennesker i vårt lokalmiljø.

Sponsorat
NEAS er opptatt av å være en regional bidragsyter — en medspiller i idretten, en muliggjører i kulturen, og en pådriver for andre gode tiltak i nærmiljøet vårt.
Les mer
Samfunnsansvar
Som en stor regional aktør, er vi opptatt av å gi tilbake til lokalmiljøet. Vi tar inn lærlinger, traineer og nyutdannede og ønsker å bidra til verdiskapning i form av arbeid, kapital og teknologi.
Les mer