Neas i nabolaget.

Vi skal være en hjelpsom nabo for alle i vår region

Våre kraftverk produserer over 200 gigawattimer energi i året, kraft som blir levert til hundrevis av nabolag på Nordmøre og i Romsdal - men vi vet at de aller sterkeste kreftene produseres av engasjerte og aktive mennesker i vårt lokalmiljø.

Som en lokal aktør ønsker vi aktivt å gi tilbake til nabolaget vårt. Dette gjennom støtte til aktiviteter og initiativ for barn og unge, men også bidrag som skaper gode lokalsamfunn for deg og meg. 

Sponsorat
NEAS er opptatt av å være en regional bidragsyter — en medspiller i idretten, en muliggjører i kulturen, og en pådriver for andre gode tiltak i nærmiljøet vårt.
Les mer
Samfunnsansvar
Som en stor regional aktør, er vi opptatt av å gi tilbake til lokalmiljøet. Vi tar inn lærlinger, traineer og nyutdannede og ønsker å bidra til verdiskapning i form av arbeid, kapital og teknologi.
Les mer