Eierandeler og aksjer

NEAS Gruppen har eierskap i flere selskap og organisasjoner. Under finner du en liste over alle eierskap, og andel aksjer som NEAS AS eier i prosent.

Firmanavn

Andel aksjer

Elmat AS 5,88 %
Tjeldbergodden Utvikling AS 3,14 %
Energi 1 Kraft AS 100%
Fokab AS 3,70 %
Bølgen Invest AS 4,36 %
Orkidenett AS 33,33 %
West Elektro Holding AS 100 %
Nasjonalt Vindenergisenter AS 33,33 %
NEAS X AS 100%
Oval Holding AS 100%

 

Bli kjent med selskapene vi har størst eierandel i!

 

West Elektro Holding AS

NEAS AS eier en stor andel i West Elektro Holding AS. Formålet er å styrke entreprenøraktiviteten i Kristiansund. West Elektro er en del av NEAS-gruppen.

Besøk West Elektro


Energi 1 Kraft AS

NEAS AS har en mellomstor eierandel i Energi 1 Kraft AS. Selskapets formål er å avregne og omsette energi, og yte konsulenttjenester i den forbindelse.

 

Nasjonalt Vindenergisenter AS

NEAS AS eier 33,33 % av Nasjonalt Vindenergisenter på Smøla. Dette er et nasjonalt kompetansesenter for vindenergi. Vi er også engasjert i Tingvoll sol- og bioenergisenter. 

Besøk NVES