Eierandeler og aksjer

NEAS AS har eierskap i flere selskap og organisasjoner. Under finner du en liste over alle eierskap, og andel aksjer som NEAS AS eier i prosent.

Firmanavn

Andel aksjer

Nordenfjeldske Energi AS 9,09 %
Elmat AS 5,88 %
Tjeldbergodden Utvikling AS 3,14 %
Vitnett AS 49,90 %
Energi 1 Kraft AS 33,00 %
Fokab AS 3,70 %
Bølgen Invest AS 4,36 %
Kvernberget Vekst AS 5,65 %
Orkidenett AS 33,33 %
IT Partner Møre AS / Serit 10,99 %
West Elektro Holding AS 85 %
Nasjonalt Vindenergisenter AS 33,33 %

 

Bli kjent med selskapene vi har størst eierandel i!

 

West Elektro Holding AS

NEAS AS eier en stor andel i West Elektro Holding AS. Formålet er å styrke entreprenøraktiviteten i Kristiansund. West Elektro er en del av NEAS-gruppen.

Besøk West Elektro

 

Serit IT Parner Møre AS

Serit IT Partner Møre AS er en del av Norges største IT-kjeder. NEAS har en mindre eierandel i selskapet. 

Besøk Serit Møre


Energi 1 Kraft AS

NEAS AS har en mellomstor eierandel i Energi 1 Kraft AS. Selskapets formål er å avregme og omsette energi, og yte konsulenttjenester i den forbindelse.

 

Nasjonalt Vindenergisenter AS

NEAS AS eier 33,33 % av Nasjonalt Vindenergisenter på Smøla. Dette er et nasjonalt kompetansesenter for vindenergi. Vi er også engasjert i Tingvoll sol- og bioenergisenter. 

Besøk NVES


Nordenfjeldske Energi AS

NEAS AS er medeier i Nordenfjeldske energi - et aksjeselskap eid av en rekke kraftselskaper i det nordenfjeldske Norge.

Besøk Nordenfjeldske