Samfunnsansvar

Vi satser på kompetente medarbeidere

Vår viktigste ressurs er medarbeiderne. Uten dem stopper tjenestene, leveransene til kundene, og anleggene vi driver. Vi har derfor et sterkt fokus på kontinuerlig kompetanseutvikling og videreutdanning av våre medarbeidere. Vi setter mål medarbeiderne kan motiveres av, evaluerer innsats og gir tilbakemeldinger. Vi passer på at selskapets ressurser jobber koordinert og effektivt.

NEAS tar ansvar for nabolaget

I en region med store utfordringer knyttet til å få til vekst i sysselsetting og bosetting, er det betydelige samfunnsmessige virkninger knyttet til vår virksomhet. Som en stor regional aktør, er vi opptatt av å gi tilbake til lokalmiljøet. Derfor gir vi støtte til kultur, idrett og andre gode tiltak i regionen.

Barn og unges hovedsponsor

NEAS er barn og unges hovedsponsor på Nordmøre. Vi tror på viktigheten av fysisk og sosial aktivitet — og vi vet alt om å få utløp for energi.

NEAS-lærlingene

Vi tar samfunnsansvar ved å ta inn lærlinger i bedriften vår. Rekruttering av unge NEAS-spirer er en langsiktig satsing.

Trainee i NEAS

Vi er stolt medlemsbedrift i suksessprogrammet Kom Trainee. Gjennom dette bidrar vi til å utvikle Nordmøre som en attraktiv region å både bo- og arbeide i.

Verdiskaper i nabolaget

Vi er en stolt lokal aktør i regionen vår som bidrar til lokal verdiskapning både i form av arbeid, kapital og teknologi.