Historien

I nabolaget siden 1907

En høstdag i 1907 blir Kristiansunds Gassverk AS stiftet av grosserer Fred G. Juell. Gassledninger blir lagt til alle bydeler, mens elektriske ledninger kun blir lagt på Kirkelandet. Den 9. april 1908 blir den første gassleveransen sendt gjennom ledningene. Et knapt år senere kommer strømmen – levert fra en gassdrevet likestrømsgenerator på 100 hestekrefter.

Folket vil ha strøm
Under første verdenskrig stiger forbruket. I 1917 kjøper byen Skarvassdraget, og setter i gang utbygging. Byen kjøper elektrisitetsforsyningen til gassverket, og Kristiansund Elektrisitetsverk blir operativt i 1919. Kun uker senere blir Skar kraftverk satt i produksjon.
Historien gjentar seg 80 år senere
I 1982 går en rekke bedrifter sammen om å stifte Nordmøre Kabel TV (NKTV). Oppstarten tar tid, og flere av bedriftene mister engasjementet. Oddstøl Elektronikk ender opp som eneeier. År 1988 står for tur, og husstandene i Brunsvika nabolag kan nå knyttes til nettet.
NEAS blir født
I 1990 blir Nordmøre Energiverk stiftet, som en sammenslåing av åtte energiselskap. Selskapet stifter NEAS Bredbånd i 2003, og kjøper NKTV året etter. Behovet for telekommunikasjon øker, og stadig nye tjenester tilkommer. I 2010 starter Regionalnettprosjektet — en omfattende renovering av energiforsyningen i Kristiansund og Frei.
Vi tar ansvar for nabolaget
Vi skal fortsette å ta modige grep. Kunden skal alltid være i fokus hvor vi tar ansvar for lokalmiljøet. Vi skal gjøre utvikling mulig.
Les mer om NEAS i nabolaget