Ledergruppe Konsern
Stab Konsern - kontaktpersoner
NEAS AS - ledelse og kontaktpersoner
Mellom AS - ledelse og kontaktpersoner
West Elektro AS
Vitnett AS