Ville elvekrefter rett i stikkontakten

I 1991 overtok NEAS Ulvund kraftverk — et vannkraftverk i Ålvund. Ulvund kraftverk er et elvekraftverk, og henter krefter fra Ålvundelva i Sunndal kommune. Elvevannet har en fallhøyde på 86 meter.

Ulvund kraftverk
  • Oppstartsår: 1939
  • Installert effekt: 18 MW
  • Årlig produksjon: 65 GWh