Vannkraft fra Tingvoll i snart 100 år

NEAS eier Skar kraftverk – et småkraftverk med oppstart i 1920 ved Meisingset i Tingvoll kommune. Skar kraftverk henter energi fra det 149 meter lange vannfallet mellom Hafstadvatnet og Hanemsvatnet.

Skar kraftverk
  • Oppstartsår: 1920
  • Installert effekt: 3,3 MW
  • Årlig produksjon: 11,4 GWh