Vannkraft i Sunndal siden 1948

NEAS eier Reinset kraftverk — et vannkraftverk i Sunndal kommune. Kraftverket henter energi fra et fall på 263 meter fra Rennsetvatnet.

Reinset kraftverk
  • Oppstartsår: 1948
  • Installert effekt: 6 MW
  • Årlig produksjon: 15 GWh