Lærling energimontør

Vil du ha en spennende og variert arbeidshverdag hvor du bidrar til å levere samfunnskritisk energi til nabolaget vårt? Da bør du bli energimontørlærling hos oss!

Hva gjør en energimontørlærling?

 • Bygger, monterer og vedlikeholder elektriske anlegg
 • Monterer, drifter og vedlikeholder nettstasjoner, trafostasjoner og måleranlegg
 • Koble til og fra elektriske anlegg
 • Utbedre feil og avvik på våre elektriske anlegg
 • Linjebefaring og nettinspeksjonskontroller
 • Dokumentasjon av utført arbeid
Hvilke egenskaper og kunnskaper trenger jeg?
 • Evne til problemløsning og selvstendig arbeid under utfordrende forhold
 • Forståelse for kvalitetssikring og tekniske arbeidsbeskrivelser
 • Evne til å arbeide nøyaktig og systematisk
 • Toleranse for arbeid i høyden
 • Teknisk innsikt
 • Initiativ til å aktivt søke kompetanse
 • Forståelse for viktigheten av HMS, og at sikkerhet alltid må komme først
 • Trives med at store deler av arbeidsdagen foregår ute i felt under ulike værforhold
Hvilken utdanning trenger jeg for å bli energimontør?
VG1 elektrofag + VG2 elenergi + lærlingtid 2,5 år + fagbrev = energimontør!

Møt våre energimontør lærlinger