Lærling energioperatør

Hva gjør en energioperatørlærling?

  • Overvåker og styrer produksjon og distribusjon av elektrisk energi ved hjelp av avanserte dataanlegg.
  • Vedlikeholder og reparerer damanlegg og mekanikk knyttet til turbiner og annet mekanisk utstyr som benyttes i produksjon av elektrisk energi.
  • Vedlikeholder generatorer, transformatorer og koblingsutstyr.
Hvilke egenskaper og kunnskaper trenger jeg?
  • Gode samarbeidsevner, men også evne til å jobbe selvstendig
  • Gode generelle kunnskaper om faget
  • Evne til å være nøyaktig, blant annet med sikkerhet
Hvilken utdanning trenger jeg for å bli energioperatør?
VG1 elektrofag + VG2 elenergi + lærlingtid 2,5 år + fagbrev = energioperatør!