Vi investerer for framtidens NEAS

For NEAS har 2020 vært et aktivt år med et godt økonomisk resultat. Verdiene vi skaper blir i stor grad brukt til å investere for bedriftens fremtid.

Kundens opplevelse i sentrum
Målet vårt er å skape økt økonomisk vekst gjennom å sette kundens opplevde verdi i fokus. Vi lytter til kundenes ønsker og behov, og foretar investeringer som vil gi en best mulig opplevelse av tjenestene våre.
Økonomiske resultater
Konsernet Neas hadde et årsresultat for 2020 på 238 millioner før skatt. Resultatet tilskrives god drift og gevinst på 186 millioner i forbindelse med salget av aksjeposten i TrønderEnergi. Aksjesalget finansierer kjøp av egne aksjer som øker kommunenes eierandel i NEAS. Utbytte til eierne utgjør 12 millioner.
Se mer i årsrapporten