NEAS-Akademiet

NEAS Akademiet er et samarbeid mellom Kristiansund Ballklubb og NEAS. Målet har fra oppstarten i 2007 vært å utvikle de beste fotballspillerne på tvers av klubbene i regionen. Deltakerne, som er ungdom i aldersgruppen 12-14 år, får kyndig veiledning fra et kompetent trenerteam under hele programmet.

Sammen skaper vi muligheter

NEAS Akademiet er en arena for samarbeid og talentutvikling på tvers av kommunene i regionen vår. Akademiet har et nært samarbeid med Nordmøre og Romsdal Fotballkrets — noe som muliggjør videre aktivitet på krets-, region- og landslagsnivå. I et geografisk spredt område ser vi store fordeler av å knytte mennesker tettere sammen.

Et nabolag av talenter
Vi kan stolt meddele at resultatene fra utviklingsprogrammet er veldig gode. Mange talenter har blitt dyrket fram, og flere er på god vei. Ekstra gledelig er den opparbeidede stoltheten rundt NEAS Akademiet. Sjelden har vi sett større iver etter å bære et merkenavn på brystet i denne aldersgruppen. Vi har stort fokus på å dyrke motivasjon og gode holdninger blant spillerne — noe som er nødvendige bærebjelker for å skape de største talentene.
Les mer om NEAS Akademiet