Årsrapport 2017

intro-tekst

INNLEDNING FRA ADM.DIR

Den gode naboen

Vi i NEAS tror på lokalsamfunnet. Vi ser kraften i dette hver eneste dag: i alle bedriftene som sørger for at mange mennesker har en god jobb, i kompetente medarbeidere, i kunder som stiller krav, i naboer som hjelper hverandre, i mennesker som viser omsorg og i aktører som bruker sin posisjon til å løfte frem andre. Ingen klarer alt alene, men sammen får vi det til.

Les mer

Høydepunkter 2017

NABOLAGET FØRST

Vår nye posisjon og grafiske uttrykk er et resultat av god lytting til kundene våre, og ikke minst en bekreftelse og forsterking av det vi kommer fra.

Høydepunkter 2017

EN MERKEVARE MED ENERGI TIL ALLE

Som regionens leverandør av energi – og bredbåndstjenester er vår oppgave å sørge for at nabolaget vårt får en enklere hverdag – enten du er gründer, etablert eller nystartet bedrift, gammel eller ung, forelder eller barn & unge. 

Høydepunkter 2017

ET GODT SAMARBEID FOR SIKRERE NABOLAG

Feil lading av elbil og ladbar hybridbil kan i verste fall ende med brann. For å sikre hjemmet, og nabolaget ville vi hjelpe folk å gjøre det riktig og ikke minst trygt. Et godt samarbeid med den lokale bilbransjen og EL-tilsynet gjorde dette mulig.

Høydepunkter 2017

EN ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER

Vår ambisjon er å oppfattes som en av regionens mest attraktive arbeidsgivere. Kompetanse skal være et av våre viktigste konkurransefortrinn, og vi skal tiltrekke, utvikle og beholde de beste talentene på alle våre fagområder.

intro-tekst

ORD FRA CFO

Vekst gjennom fremtidens infrastruktur

Energibransjen er under press, både når det gjelder krav om vekst og iverksetting av kostnadseffektive løsninger. Dette gjør at NEAS må tenke nytt.

Les mer

Vi skal gjøre utvikling mulig

Fiber til alle

Industrien og samfunnet digitaliseres. Dette kalles gjerne industri 4.0 (den fjerde industrielle revolusjonen), eller kanskje mer beskrivende som samfunn 4.0. For hva skjer i praksis rundt oss? På arbeidsplassen, med de offentlige tjenester, på skolen og hjemme? 

Vi skal gjøre utvikling mulig

Nettleie, AMS og Elhub – hva skal vi med det?

Hovedveiene i strømnettet må fornyes på grunn av alder og lite kapasitet. Når strømnettet oppgraderes blir det samtidig tatt høyde for at vi skal ha nok kapasitet for framtidig vekst.

Vi skal gjøre utvikling mulig

Nabolagsregnskap

Som de som sørger for at det er både lys, varme og bredbånd i hus, hjem og arbeidsplasser i regionen vår, er NEAS i kraft av virksomhetsområdet sitt alene en viktig samfunnsaktør. Men vel så viktig er ringvirkningene det har i nabolaget og lokalsamfunnet vårt, som vi som jobber her har en helt personlig plass i.