Årsrapport 2019

intro-tekst

Informasjon fra ADM.DIR

Fokus på kunden

Vi ser en trend der energi og telekommunikasjonstjenester brukes av kundene på stadig nye måter, og har ut fra dette organisert oss kundesentrisk slik at vi skal være lett å gjøre forretning med.

Les hele Årsrapporten her

Høydepunkter 2019

DIGITALISERING

I 2019 hadde vi en økt satsing på digitale flater for å kunne betjene våre kunder på en best mulig måte.