En attraktiv arbeidsgiver

En attraktiv arbeidsgiver

Vår ambisjon er å oppfattes som en av regionens mest attraktive arbeidsgivere. Kompetanse skal være et av våre viktigste konkurransefortrinn, og vi skal tiltrekke, utvikle og beholde de beste talentene på alle våre fagområder. Enten de allerede bor i nabolaget vårt, eller om vi kan lokke dem med spennende karriereveier i et selskap som har energien som skal til for å lykkes i fremtiden også.

Et godt arbeidsmiljø hvor utvikling og samarbeid står i fokus

Visjonen vår «Vi skal gjøre utvikling mulig» er et godt og viktig fundament for vårt arbeidsmiljø, og for samarbeid på tvers av roller og avdelinger. Kundene i vårt nabolag er avhengige av at vi leverer gode strøm- og bredbåndsløsninger, og alltid setter kundens behov først. Vi bidrar alle sammen til utviklingen av regionen vi bor i gjennom jobben vi gjør hver eneste dag. Hos oss er alle medarbeidere helt avgjørende og viktige ambassadører for vår merkevare, og intern kulturbygging er derfor også en viktig del av fokuset vårt.

Våre verdier er handlekraftig, ansvarlig og kreativ, og hver enkelt av oss er ansvarlig for å bidra til gode løsninger slik at kundene våre får en god og sikker leveranse. Årlig gjør vi medarbeidertilfredshetsundersøkelser (MTI´er) for å sjekke av hvordan våre medarbeidere trives i NEAS. Vi er stolte av å kunne si at vi har en MTI-indeks på 75 for 2017, og områder med spesielt gode score er:

  • Godt forhold til nærmeste leder
  • Godt arbeidsmiljø i avdelingen
  • Trives i NEAS, og er stolt av å jobbe i selskapet
  • Kjennskap til mål og strategi
  • Fokus på HMS
  • Bra arbeidsmiljø totalt
  • Overordnet fornøyd med arbeidsgiver
intro-tekst

Vår viktigste ressurs er medarbeiderne

Vi tar inn lærlinger innenfor ulike fagområder hvert år. Som lærling i NEAS får du jobbe med kunnskapsrike medarbeidere som har lang erfaring i jobben sin. Oppgavene er varierte og utfordrende, med individuell oppfølging gjennom hele lærlingtiden.

For å lykkes som bedrift er vi avhengig av motiverte og kunnskapsrike medarbeidere, derfor er kompetanseutvikling og videreutdanning av medarbeiderne våre svært viktig. Vi ansetter folk med ulik kompetanse, både lærlinger med fagbrev og de med høyere utdannelse. Ofte ser vi at relevant erfaring er bakgrunn som sivilingeniør, ingeniør, økonom, eller utdannelse innen marked, innovasjon og vekst. Det er også dette mangfoldet av bakgrunner vi er opptatt av når vi heier frem tverrfaglighet og samarbeid i alt vi gjør.

intro-tekst

Lærlingene våre representerer fremtiden

Vi ønsker å tiltrekke oss talentene i regionen vår. Vi har derfor et tett samarbeid med ulike skoler og utdanningsinstitusjoner, og er svært aktive i kompetansenettverket Kom Trainee. Dette er en viktig arena for å tiltrekke unge kandidater med høy relevant utdannelse og kompetanse som kan bidra med utvikle fremtidens NEAS. Våre traineer har ofte evnen til å se etablerte rutiner og arbeidsprosesser på en ny og innovativ måte. De fornyer og utfordrer oss, slik at vi kan bli en bedre arbeidsgiver.