Fiber til alle, også distriktene

Uten fiber stopper Norge

Det er ingen hemmelighet at dagens teknologiske hverdag krever store ressurser for å holde et stabilt og raskt nivå. Men – morgendagens internett vil kreve enorme ressurser for å gjøre det samme.

Internett er ikke lenger bare surfing, video og gaming. Internett er i dag velferdsteknologi som blant annet skal gi eldre en bedre alderdom, smarte hus som skal spare strøm og penger, og om ikke lenge skal internett sørge for at autonome kjøretøy skal sørge for du, jeg, naboen og barna kommer oss trygt fra A til B.

I 2003 var Møre og Romsdal en region uten nasjonale aktører og særlig stor satsning i næringslivet. NEAS tok et valg samme år om å satse på god bredbåndstilkobling, fordi vi så at dette var nøkkelen for en regional utvikling. Tiden har vist at dette har bidratt til lokal verdiskapning og sørget for mange kompetansearbeidsplasser som har blitt viktige for regionen. Derfor har NEAS fortsatt å fokusere på kjapp og sikker bredbåndstilkobling, med et regionalt fibernett som selve grunnsteinen.

Vi er stolte bærere av vår visjon: «Vi skal gjøre utvikling mulig».

Utviklingen av regionen

Når vi ser hva internett er i dag, hva det tilbyr i morgen, og hvordan det har bidratt til å gjøre blant Møre og Romsdal til et attraktivt sted å jobbe, må vi også stille spørsmålet; hva trenger vi for å sikre at utviklingen fortsetter og at vi har en bærekraftig løsning som gir stabilitet og sikkerhet til våre kunder? Er fiber fortsatt nøkkelen suksess?

Fiber vil, sammen med 5G, fortsatt være den viktigste grunnsteinen for å kunne tilby tjenester som kommer samfunnet og næringslivet til gode. Data vil flyte sømløst mellom 5G og fiber, og spille en viktigere rolle enn noen gang for å dekke behovet for å flytte store datamengder ut til antennepunkter, hjem og bedrifter. 2018 var et aktivt år hvor vi bygget ut en enda større del av fiber-nettverket. Dette arbeidet fortsetter også i 2019, samtidig som vi fortsetter å utvikle våre produkter og tjenester for å gi deg en så god kundeopplevelse som mulig!

Det tette samarbeidet

Å bygge ut infrastrukturen er kostnadskrevende, og lønnsomheten utfordres spesielt lengst ute i distriktene. Derfor er vi stolte av det tette samarbeidet vi har med ildsjeler og lokale bygdelag i regionen som mobiliserer til for eksempel graving til eiendommene og å gi viktig informasjon ut til andre knyttet til arbeidet vi gjør. Et eksempel på dette arbeidet har vi blant annet sett på Vebenstad på Averøya - takk for et fantastisk samarbeid og innsats!

Vi er stolte over jobben vi gjør, men vi er minst like stolte av å være en del av denne fantastiske regionen. Sammen skal vi utvikle den videre, og sørge for at Møre og Romsdal får den beste infrastrukturen og de beste tjenestene for videre utvikling.