Vi søker en senior innkjøper til Mellom AS. Mellom AS er nettselskapet i NEAS Gruppen, og er ansvarlig for drift, utvikling og vedlikehold av infrastrukturen til strømnettet på Nordmøre.

Strømforsyningen til vårt konsesjonsområde er under ekspansiv utbygging, og regionen elektrifiseres. Det er planlagt flere større prosjekter knyttet til utbyggingen av strømnettet, og innkjøpsfunksjonen i selskapet blir viktig for å sikre effektiv prosjektgjennomføring.

Stillingen som senior innkjøper er plassert i avdeling Nettforvalter i Mellom AS, og rapporterer til leder for avdelingen. Du får overordnet ansvar for innkjøpsfunksjonen i nettselskapet, og vil jobbe tett sammen med ledergruppen for å videreutvikle vårt strategiske og operative innkjøpsarbeid. 

Arbeidsoppgaver

 • Etablere, videreutvikle og implementere en effektiv innkjøpsstrategi og innkjøpspolitikk.
 • Ansvarlig for selskapets rutiner knyttet til offentlige anskaffelser, og lede slike prosesser.
 • Løpende innkjøp, forhandlinger og kontraktsinngåelser.
 • Oppfølging av leverandører og rammeavtaler.
 • Etablere gode strukturer for kostnadseffektive og ansvarlige innkjøpsprosesser, blant annet gjennom å integrere bærekraft som kriterium i vår innkjøpsstrategi.

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning (Bachelor/Master), gjerne innen logistikk, innkjøp eller økonomi/administrasjon.
 • Det er ønskelig med relevant erfaring fra innkjøpsfunksjon, gjerne innen offentlige anskaffelser.
 • Nyutdannede med relevant utdannelse oppfordres også til å søke.

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert, analytisk, selvgående, og er godt vant med å levere resultater til fastlagte tidsfrister.
 • Du har gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig, og vet at et godt samarbeid med andre er avgjørende for å lykkes i en slik rolle.

Vi tilbyr

 • En spennende og selvstendig stilling i et selskap i vekst og utvikling.
 • Overordnet ansvar for fagområdet innkjøp i Mellom AS, og store muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Mellom AS er en del av NEAS Gruppen og vil tilbyr en spennende karrieremulighet hos regionens markedsledende aktør innen energi og telekom.
 • Konkurransedyktige betingelser, et solid fagmiljø og et godt arbeidsmiljø.
 • Hos oss får du jobbe med samfunnskritisk leveranse infrastruktur som bidrar til utviklingen av regionen vår.

Om oss

NEAS Gruppen er regionens ledende tilbyder av energi- , telekom- og elektrotjenester. Gruppen består av flere hel- og deleide selskaper: NEAS Konsern AS, NEAS AS, Mellom AS, West Elektro AS og Vitnett AS. Virksomheten omfatter kraftproduksjon, nettdrift, leveranse, salg av strøm og bredbåndstjenester. Vi tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester innen energi, telekom og elektro.  NEAS Gruppen eies av Nordmørskommunene Kristiansund, Averøy, Smøla, Tingvoll, Aure og finansselskapet KLP. 

Vår visjon er: «Vi gjør bærekraftig utvikling mulig», våre verdier er: «Handlekraftig, Ansvarlig og Kreativ».

Endringer i teknologi, klima, befolkningssammensetning og økt miljøbevissthet utfordrer måten vi tenker og jobber på. Med dyktige ansatte og en fremoverlent organisasjon, gjør vi utvikling og innovasjon mulig - i alle deler av virksomheten. 

Søknadsfrist: 15.08.2022

Se fullstendig stillingsutlysning

Søk her!