Samfunnsregnskap

Samfunnsregnskap, eller nabolagsregnskap som vi liker å kalle det

Som de som sørger for at det er både lys, varme og bredbånd i hus, hjem og arbeidsplasser i regionen vår, er NEAS i kraft av virksomhetsområdet sitt alene en viktig samfunnsaktør. Men vel så viktig er ringvirkningene det har i nabolaget og lokalsamfunnet vårt, som vi som jobber her har en helt personlig plass i.

Den plassen og innvirkningen vi har i samfunnet vårt ønsker vi at skal være synlig: Vi ønsker å være transparente. Én viktig del av det er at vi i utarbeidelsen og presentasjonen av årsregnskapet også gjør et samfunnsregnskap, som viser hvordan vi i NEAS skaper verdier i lokalsamfunnet gjennom arbeid, kapital og teknologi. I tillegg er det viktig for oss å være gjennomsiktige på hvordan disse verdiene fordeles i samfunnet vårt, i en region der det i dag fortsatt er reelle utfordringer både innenfor sysselsetting og bosetting.

Vi ser på oss selv som en nabo. Som en del av nabolaget. Vi er et stort selskap med hovedkontor i Kristiansund, og har strøm – og bredbåndskunder i alle de 5 kommunene som er eiere i NEAS. I tillegg til tjenestene vi leverer i eierkommunene, har vi flere tusen bredbåndskunder i kommunene Eide, Gjemnes og Fræna. Vi er et sted der naboene har sin arbeidsplass, og gjennom arbeidet sitt skaper de en avgjørende infrastruktur for samfunnet sitt. Vi kjøper inn varer og tjenester fra andre naboer, og bidrar til dynamikk i det lokale arbeidsmarkedet. Og kanskje viktigst av alt: Vi heier på barn og unge i regionen, med en rekke tiltak og aktiviteter gjennom året.