Ord fra Adm.dir

Den gode naboen

Vi i NEAS tror på lokalsamfunnet. Vi ser kraften i dette hver eneste dag: i alle bedriftene som sørger for at mange mennesker har en god jobb, i kompetente medarbeidere, i kunder som stiller krav, i naboer som hjelper hverandre, i mennesker som viser omsorg og i aktører som bruker sin posisjon til å løfte frem andre. Ingen klarer alt alene, men sammen får vi det til. 

2017 bestemte vi oss for å lytte enda bedre til kundene våre. Vi ville se på hvordan de så på oss, og hvilken rolle vi kunne ta i deres liv. Vi fant ut at kundene våre både har store forventninger til oss som regional samfunnsaktør, men også at de svært gjerne vil kunne bo her, utvikle seg og jobbe her, og ikke minst sikre at barna deres får en trygg og god oppvekst her. Her har vi helt klart en spennende rolle å spille, og et ansvar vi er svært bevisst. Derfor falt det helt på plass da slagordet «nabolaget først» ble utviklet. For vi er også en del av nabolaget – vi er på samme lag, og har akkurat det samme ønsket som alle som bor her i regionen vår om å bygge fremtiden her sammen.

NEAS skal bidra inn i dette samarbeidet på en konstruktiv måte. Som regional leverandør av energi- og bredbåndstjenester, sørger vi for at kundene våre får en enklere hverdag. Som arbeidsgiver skaper vi arbeidsplasser for mange dyktige ansatte. Dette er vi svært stolte av. Men bidraget fra NEAS stopper ikke der. Vi har muligheten til å styrke fellesskapet på enda flere måter.

Utfordringene regionen vår står overfor krever mer av oss alle. Barna våre bør fortsette å reise ut for å studere og utvikle seg, men vi må sørge for at de også har noe som frister dem til å komme tilbake. Vi forstår dette, for vi lever her også. De samme utfordringene gjelder også for oss. NEAS har energien til å utnytte morgendagens teknologi, og som lokalsamfunn trenger vi et løft.

Ved å lytte til behovene til menneskene rundt oss skal vi fortsette å utforske hvordan NEAS best kan bidra til at folk velger å bo, vokse og utvikle seg i vårt lokalsamfunn. Vi skal hjelpe folk til å realisere sine drømmer, så kan vi sammen styrke fellesskapet. Når arbeidsgivere, gründere, etablerte virksomheter, nystartede bedrifter, eldre, unge, mødre, fedre og alle de andre delene av lokalsamfunnet jobber på samme lag, er sjansen for å lykkes så mye større.

Det er det vi mener når vi lover å sette nabolaget først.

Knut Hansen