Nettleie

Nettleie, AMS og Elhub - hva skal vi med det?

Hovedveiene i strømnettet må fornyes på grunn av alder og lite kapasitet. Når strømnettet oppgraderes blir det samtidig tatt høyde for at vi skal ha nok kapasitet for framtidig vekst. Men vi skal også sørge for at vi får smartere strømprodukter og mer robuste løsninger som er tilpasset hvordan vi lever livene våre. Derfor er AMS og Elhub viktig.

Du som kunde betaler nettleie for å få transportert strøm fram til deg gjennom strømnettet. Den består av en fast kostnad, en variabel kostnad og avgifter til staten. Den faste kostnaden er et abonnement for å få tilgang til strøm. Den variable kostnaden avhenger av hvor mye strøm du bruker. I tillegg betales avgifter til staten som består av avgift til ENOVA, forbruksavgift og merverdiavgift.
Store deler av kostnadene med å drifte og vedlikeholde strømnettet er lik uavhengig av hvilket strømforbruk du har. Det samme gjelder for oppgradering av strømnettet, derfor er den største delen av nettleie-kostnaden fast.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE som setter rammen for hvor mye nettselskapene kan ta i nettleie. De setter også prinsippene for hvordan nettleien skal fastsettes. Dette er et ganske komplisert regnestykke der både geografi, befolkningstall og tetthet virker inn.
I dag er det nemlig ikke hvor mye strøm du bruker som gir de største utfordringene for strømnettet, men at stadig flere elektriske apparater og annet utstyr vi bruker trekker mer strøm på kort tid. Noen eksempler på dette er induksjonstopper, vannkokere, hurtigladere til elbil, osv. I tillegg er det en ganske skjev fordeling i strømforbruket gjennom døgnet. Strømnettet er under stort press spesielt om morgenen når vi alle skal gjøre oss klar for dagen, og på ettermiddagen når vi alle skal «bruke» hjemmene våre igjen. Det er disse toppene i forbruket en kald vinterdag som strømnettet må være godt dimensjonert for.

intro-tekst

AMS

AMS = avanserte måle- og styresystem

I løpet av våren vil NEAS ha montert mer enn 24.000 nye smartmålere rundt i nabolaget vårt, og før 2019 er omme skal alle husstander ha en slik montert. Det er en stor jobb som gjøres, men hvorfor er dette så smart for deg som kunde?
Smarte målere gir økt målenøyaktighet, med andre ord at vi vet mer om strømforbruket og kvaliteten, slik at vi kan bli mer effektive i driften av strømnettet. Vi får også mye bedre oversikt som vil gi bedre stabilitet og gjøre vedlikeholdet mer effektivt, fordi vi i mindre grad vil trenge å komme ut til kundene. På sikt skal dette føre til lavere nettleie.

Du som kunde vil i første omgang slippe maset fra oss hver gang strømmen skulle leses av. Nå går det av seg selv. Men det er også mer som vil bli interessant for deg. AMS skal også kunne pris-differensiere når på døgnet det brukes strøm. Dette kan gi mindre investeringer, mer intelligent drift og billigere strøm til deg som kunde.

intro-tekst

Elhub

En Elhub til glede i fremtiden

Den såkalte «Elhub» er en ny datasentral skal samle store data for å kunne identifisere behov og lage bedre og nye strømprodukter som er bedre tilpasset strømbruken og presstidene. Denne skal legge til rette for fremtidens strømforbruk, og du som kunde skal kunne få tilgang på nye og smartere strømprodukter som er bedre tilpasset ditt individuelle bruksmønster og behov. NEAS er godt på vei til å legge om datasystemene for å ta del i dette på en effektiv måte.