Fiber til alle

Fiber til alle

Industrien og samfunnet digitaliseres. Dette kalles gjerne industri 4.0 (den fjerde industrielle revolusjonen), eller kanskje mer beskrivende som samfunn 4.0. For hva skjer i praksis rundt oss? På arbeidsplassen, med de offentlige tjenester, på skolen og hjemme?

Det pågår en digital transformasjon hvor oppgaver automatiseres, produkter blir tjenester og menneskers omgang med hverandre forandres. Vi har alle hørt om smarte hjem, smarte byer, tingenes Internett og skybaserte tjenester. En av de viktigste forutsetningene for at dette er mulig er kommunikasjon og datatrafikk. Store mengder datatrafikk; datatrafikk med god kvalitet som alltid fungerer slik at samfunnet ikke skal stoppe. Det er her høyhastighets-bredbånd og fiber kommer inn i bildet.

Vi i NEAS er en naturlig del av nabolaget. Vi er opptatt av lokal verdiskapning og samarbeider godt med kommunene, bedriftene og grendelagene i vår region. Når flere drar lasset sammen, klarer vi både å få lønnsomhet i forretningsmodellen og fiber til alle.

intro-tekst

Skal alle få tilgang?

Er det slik at alle skal få tilgang, også i distriktene? Hvem legger premissene, og er det fornuftige forretningsmodeller rundt dette som muliggjør lønnsomhet for aktørene? Det finnes en rekke offentlige signaler på viktigheten av god infrastruktur, blant annet fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (20.02.18) «God digital infrastruktur er særdeles viktig for både næringsliv og husholdninger. Regjeringen skal spille på lag med næringslivet for å stimulere utvikling... Vi styrker Norge som attraktivt land for datasentre gjennom kraftig vekst i fiberinvesteringer nasjonalt..»

intro-tekst

NEAS har en aktiv rolle

Kommunene og staten må finne smartere, mer effektive og bedre måter å løse velferdsoppgavene på. Derfor tilrettelegges det med velferdsteknologi, blant annet for at flere eldre kan bo trygt hjemme lenger, og for smarte byer der digitalisering av tjenester og tilgjengeliggjøring av det offentlige rom er viktige ingredienser.

NEAS og eierne har bevisst tatt en aktiv rolle rundt dette i vår region, og sammen har vi kommet veldig langt. Et fullt utbygd høyhastighets bredbånd vil skape likere konkurransevilkår på tvers av landet og i distriktene, og er en viktig forutsetning for etablering av arbeidsplasser. Det vil gjøre det enklere for folk som ønsker å bo i mindre nærmiljø, og distriktene mer attraktive og tilgjengelige for de som ønsker å etablere seg der. I fiberprosjektene samarbeider vi godt med kommunene, bedriftene og grendelagene, og denne drahjelpen er en viktig forutsetning for den gode utbyggingstakten vi nå holder.

intro-tekst

En del av nabolaget

I denne digitale transformasjonen har også oppgaven vi skal løse for kunden endret seg. Derfor har vi tro på forretningsmodellen hvor en varig høyhastighets-infrastruktur, som fiber, ligger i bunnen. I tillegg kommer vi enda tettere på kunden med automatiserte tjenester som smarte hjem, smart energibruk og telekomtjenester som TV og Internett. Tjenester som naturlig henger sammen og gjør oss relevante for kundene våre også framover.