Sikkerhet for kundene våre (DLE)

Et tryggere nabolag for kundene våre

Er det én ting vi alle kan enes om, så er det at vi vil unngå brann. Derfor gjør Neas alt vi kan for å sikre at våre produkter og tjenester fungerer som de skal. I 2018 var vi med på en av de viktigste dugnadene vi kan tenke oss - nemlig for å heve brannsikkerheten.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap pålegger selskaper som Neas å gjennomføre en rekke oppgaver for å unngå brann og forebygge ulykker. Brannsikkerhet er en dugnadsjobb som krever at alle tar sin del av ansvaret, og derfor er det betryggende å vite at det stilles strenge krav fra det offentlige.

For oss handler det først og fremst om trygghet. At kundene våre skal føle seg trygge på at vi tar vare på dem, og at nabolaget vårt skal være trygt å bo i.

Vi kontrollere og reparerer

Gjennom de 1500 kontrollene vi gjennomførte i boliger og virksomheter i løpet av fjoråret har vi hatt gleden av å møte folk der de bor. Det har gitt oss en skikkelig god mulighet til å gi informasjon og nyttige tips om elsikkerhet til alle vi har snakket med. Økt kunnskap er noe av det viktigste vi kan gjøre for å forebygge brannulykker. På kontrollene fant vi også 5486 avvik, som dyktige elektroentreprenører i nærområdet har ryddet opp i.

Kunnskapsspredning er viktig

Alle kan bidra til et tryggere nabolag - også de unge! Derfor har vi sørget for at 450 sjetteklassinger har tatt turen innom Økoparken på Tingvoll, og at 450 niendeklassinger har besøkt Vindparken på Smøla i året som gikk. Her har skoleelevene fått viktig informasjon om strøm, spenning og potensielle farer som kan oppstå. I tillegg har de fått tips og råd som kan hjelpe dem å bidra til økt brannsikkerhet selv.

Vi har også snakket med dem som snart skal flytte hjemmefra - nemlig 450 elever på videregående skole - om hva de bør passe på når de bor alene eller sammen med andre ungdommer i prosjektet “Alt vi kan mot hybelbrann”. Første bud er å ta ansvar for egen sikkerhet: sjekk rømningsveiene og røykvarsler!
Andre bud er å ikke lage varm mat etter en fuktig natt på byen.

Vi har fått egen brannetterforsker

NEAS har til og med utdannet en egen brannetterforsker, som har bistått politiet i etterforskning både i og utenfor vårt konsesjonsområde.

Til sammen kan innsatsen ha bidratt til å forebygge ulykker, og kanskje til og med reddet liv. Det er vi veldig stolte av.