Ord fra CFO

Vi fortsetter å investere for fremtiden

At NEAS skaper verdier og utvikler seg i riktig retning ligger til grunn for alt arbeidet vi gjør for våre kunder, i tillegg til at det former arbeidshverdagen for selskapets ansatte og eiere. Gjennom riktig forvaltning av selskapets verdier vil selskapet kunne slå ut i full blomst - både på kort og lang sikt.

For å kunne ivareta en verdiskapning og utvikling av selskapet er man avhengig av at det drives godt økonomisk, og jeg er derfor stolt over å kunne melde at 2018 ble et godt år for NEAS. 868 millioner kroner i samlede driftsinntekter ble rapportert inn for 2018, og var over 100 millioner mer inn i 2017 da tallet var 743 millioner, noe som blant annet skyldes høye kraftpriser gjennom hele 2018.

Forretningsområdene Nett, Bredbånd, Kraftomsetning og Produksjon har avkastningskrav som reflekterer den virksomheten de opererer i – verdiskapningen for selskapet måles gjennom avkastningen på kapitalen. For monopolvirksomheten Nett, fastsettes avkastningskravet av Norges Vassdrag og Energimyndighet (NVE). For de øvrige virksomhetsområdene er det eierne som definerer hva som er avkastningsgrunnlaget, med utgangspunkt i blant annet konkurransesituasjonen og hvor store eiendeler hvert område har.

For å opprettholde og bedre vår verdiskapning er utvikling en vesentlig faktor. Derfor gjennomfører NEAS hvert år store investeringer i infrastruktur i nett og bredbånd, og oppgraderer våre produksjonsanlegg slik at disse skal produsere mest mulig effektivt. Utvikling krever samtidig at det investeres i nye produkter, at vi forbedrer eksisterende tjenestetilbud og at vi har kundene våre i fokus. Kundenes forbruksmønster gjør at vi hele tiden må være tilpasningsdyktige slik at vi kan følge med på den utviklingen vi ser.

Hjemmeladere, smart styring av forbruk, solcelleanlegg og ønske om tjenester på digitale plattformer er eksempler på områder hvor vi ser at kunden driver utviklingen i bransjen.

Bak resultatene

NEAS har i 2018 en normalisert EBITA på NOK 181 millioner, noe som er samme nivå som i 2017. For året som helhet landet normalisert EBITA-margin på 21 prosent mot 24 prosent i 2017.

Bak de gode resultatene ligger et dedikert fokus på driften, samt kontinuerlig oppfølging av selskapets investeringer. Investeringsnivået i bransjen har vært høyt de seneste årene. Dette fordrer en god kontroll på våre investeringer, og balanse i utviklingen av selskapets gjeldsportefølje.

NEAS har en sterk lokal forankring, og vi må hele tiden sørge for å ha en konkurransedyktig kostnadsstruktur. Vi ser at våre lokale leverandører er konkurransedyktige og leverer god kvalitet. NEAS sin organisasjon viser en god endringskapasitet som igjen gjør det mulig å realisere nye satsinger, i tillegg til at vi er svært privilegert som har en stor, lojal og lokal kundebase.

Dette, sammen med våre forretningsområder, gir gode utsikter for lønnsom vekst fremover. Vi gleder oss!

Freddy Male Strømsvåg