Ord fra Adm.dir

For 100 år siden var nabolaget vårt ganske annerledes.

Fremdeles levde folk uten elektrisitet. Hverdagen gikk rundt uten kjøleskap, panelovner eller TV. Det meste måtte gjøres manuelt. Beskjeder måtte gis ansikt til ansikt. 

I luften lå det endring. Arbeidet med demningen hadde begynt for flere år siden, og Skar Kraftverk ble ferdigstilt i desember 1919. Det skulle gå enda et år til før leveransen av strøm til Kristiansund startet opp. Men utbyggingen var i gang. Folks liv var i ferd med å endres for alltid.

Denne utbyggingen, i selskap av en rekke andre etableringer og initiativ som fulgte etterhvert, skulle etterhvert danne grunnlaget for NEAS. På de 100 årene som har gått siden den gang er det klart at mye har forandret seg. Likevel er måten vi jobber på overraskende lik.

For 100 år siden...

...satte kundene krav som drev oss fremover. Det gjør de heldigvis i dag også. Ingenting er bedre enn det. Vi må levere service og tjenester som ikke bare er gode nok, men overskrider deres forventninger.

...samarbeidet leverandører og partnere med oss om å skape nye løsninger. Takk og pris for at de gjør det fremdeles, slik at vi kan bli bedre og klokere hele tiden. I 2019 har vi både lokale og nasjonale samarbeidspartnere.

...var de ansatte bedriftens fremste ressurs. Slik er det fortsatt. Våre ansatte står på, dag ut og dag inn, for at NEAS skal levere godt og utvikle seg videre. De er dessuten våre fremste ambassadører.

...ga eierne bedriften en retning. Det gjelder stadig. Eiernes behov, krav og langsiktige samfunnsengasjement danner grunnlaget for alt vår arbeid og gir oss forutsigbarhet for fremtiden.

Så selv om forutsetningene er totalt forskjellige tar vi med oss det beste fra fortiden inn i fremtiden. Suksessoppskriften fra 1919 er fremdeles aktuell: verdiene skapes når kundenes behov, ansatte, eiere, leverandører og samarbeidspartnere jobber på lag - sammen.

I årsberetningen for 2018 vil vi trekke frem høydepunktene i året som gikk, både når det gjelder tjenester vi tilbyr og hvordan våre ansatte og partnere arbeider for å kunne levere dem til våre kunder.

«Nabolaget først» handler tross alt om at vi bygger fremtiden her sammen.

For de neste 100 årene.

Knut Hansen