Ny energi

Vi rigger oss for fremtidens strømnett

I NEAS Nett søker vi alltid etter nye, innovative og miljøeffektive måter å distribuere strøm og kraft på.

Både solceller og vindkraft produserer mye strøm under gode forhold, og dette bør vi kapitalisere på slik at regionens miljøavtrykk blir så lavt som mulig. Sol- og vindkraft er viktige energikilder som kan utnyttes på en bærekraftig måte. Derfor er vi stolte over at de første solcelle-anleggene nå er i drift.

Lader fergene ved kaia

Den nære tilknytningen til havet er viktig for regionen, og naturligvis viktig også for NEAS Nett. Med mye skipstrafikk er det viktig at vi kan levere strøm som båtene kan dra nytte av mens de ligger på land, uten at de må ta i bruk båtens egne dieselmotorer. Vi har derfor flere strømanlegg på land, og fem fergekaier er snart ferdige med å implementere fergelading. Ved hjelp av hurtigladere til bil og elektriske ferger kan du snart faktisk reise hele regionen rundt uten å etterlate deg et miljøavtrykk!

Blå næringer til havs krever også energi, og nå har de første fiskeværene mange kilometer til havs har nå fått høyspent forsyning helt frem via sjøkabel. Dette er et godt eksempel på hvordan vi ønsker å levere strøm - uansett hvor man måtte befinne seg.

Smarte løsninger for fremtiden

I selve nettet jobber vi med å implementere sensorer og instrumenter som hurtig kan oppdage feil og avvik, slik at vi kan rette feilen kjappest mulig - helst uten at du som kunde merker noe som helst.

Derfor vet vi at NEAS Nett også blir en viktig brikke i fremtidens energimarked – både for å levere, og utvikle, nye løsninger som kommer regionen og samfunnet til gode.